• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستان



پیشنهاد ویژه امروز


 

نمونه سوالات فصل تناسب ریاضی ششم کد ۷۶۶۲ با پاسخ تشریحی




کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام



نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی ششم کلیک کنید

 

حل تمرین ریاضی ششم کلیک کنید

 

ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه ریاضی ششم کلیک کنید


پیشنهادات ویژه پایین صفحه

 

صفحات 74 تا 105 ریاضی ششم

فصل اندازه گیری


تدریس صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم

تدریس صفحه ۱۰۴ ریاضی ششم کلیک کنید 


تدریس صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم
تدریس صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم

تدریس صفحه ۱۰۱ ریاضی ششم کلیک کنید 

تدریس صفحه ۹۹ و ۱۰۰ ریاضی ششم کلیک کنید 

تدریس صفحه 98 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 97 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 96 ریاضی ششم کلیک کنید  

تدریس صفحه 95 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 94 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 93 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 92 ریاضی ششم کلیک کنید 
تدریس صفحه 91 ریاضی ششم کلیک کنید 


 تدریس صفحه 90 ریاضی ششم کلیک کنید


تدریس صفحه 89 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۸۸ ریاضی ششم کلیک کنید 

فصل مختصات و تقارن

تدریس صفحه ۷۴ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۵ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۶ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۷ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۸ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۹ ریاضی ششم کلیک کنید

 

تدریس صفحه ۷۴ ریاضی ششم



تدریس صفحه ۷۵ ریاضی ششم



تدریس صفحه ۷۶ ریاضی ششم

 

تدریس صفحه ۷۷ ریاضی ششم



تدریس صفحه ۷۸ ریاضی ششم



تدریس صفحه ۷۹ ریاضی ششم



تدریس صفحه ۸۰ ریاضی ششم



تدریس صفحه ۸۱ ریاضی ششم



تدریس صفحه ۸۲ ریاضی ششم



تدریس صفحه ۸۳ ریاضی ششم



تدریس صفحه ۸۴ ریاضی ششم

 

مطالب مرتبط:
کد امنیتی رفرش

معلم خصوصی ریاضی ششم

پیشنهاد ویژه

کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


 
 
 

تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان


کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


کانال ما در نرم افزار بله