• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستانکاربرگ تبدیل واحدهای سطح همراه با پاسخنامه

کاربرگ تبدیل واحدهای سطح همراه با پاسخنامه

دانلود کاربرگویدیوی پاسخ

دانلود نمونه سوال اندازه گیری ریاضی ششم

نمونه سوال اندازه گیری

 

شماره ۷   

بزودی اپلود میشود...


نمونه سوال اندازه گیری

 

شماره ۶

 

نمونه سوال فصل مساحت ریاضی ششم کد 8653 با پاسخ تشریحی

برای خرید پاسخنامه تشریحی و فایل ورد(قابل ویرایش) کد ۸۶۵۳ کلیک کنید:


 

خرید 7621

 

 

نمونه سوال اندازه گیری

 

شماره ۵

 

کد ۸۶۵۲ با پاسخ تشریحی

 

کلیک کنید:

نمونه سوال فصل اندازه گیری ریاضی ششم کد ۸۶۵۲ با پاسخ تشریحی

برای خرید پاسخنامه تشریحی و فایل ورد(قابل ویرایش) کد ۸۶۵۲ کلیک کنید:

 


خرید 7621

 

 

نمونه سوال اندازه گیری

 

شماره ۴

برای دانلود رایگان نمونه سوالات فصل

 

 اندازه گیری ریاضی ششم کد ۷۶۵۱ با پاسخ تشریحی کلیک کنید:

نمونه سوالات فصل اندازه گیری ریاضی ششم کد 7651 با پاسخ تشریحی

برای خرید پاسخنامه تشریحی و فایل ورد(قابل ویرایش) کد ۷۶۵۱ کلیک کنید:

 


خرید

 


 نمونه سوال اندازه گیری

 

شماره ۳

 

برای دانلود رایگان آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی فصل

اندازه گیری طول و زاویه ریاضی ششم کد 731 کلیک کنید:

دانلود رایگان آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی فصل  اندازه گیری طول و زاویه ریاضی ششم

آزمون فوق دارای کد می باشد یعنی دارای پاسخنامه تشریحی است

برای خرید پاسخنامه تشریحی کلیک کنید:

خرید پاسخنامه تشریحی اندازه گیری طول و زاویه ریاضی ششم کد 731

 


 

نمونه سوال اندازه گیری

 

شماره ۲

برای دانلود رایگان آزمون اندازه گیری ریاضی ششم  کلیک کنید:

دانلود رایگان آزمون اندازه گیری ریاضی ششم

 


 

نمونه سوال اندازه گیری

 
شماره ۱

 

برای دانلود نمونه سوال اندازه گیری طول و زاویه ریاضی ششم دبستان کلیک کنید:

دانلود آزمون اندازه گیری طول و زاویه ریاضی ششم


 

صفحات 74 تا 105 ریاضی ششم

فصل اندازه گیری


تدریس صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم

تدریس صفحه ۱۰۴ ریاضی ششم کلیک کنید 


تدریس صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم
تدریس صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم

تدریس صفحه ۱۰۱ ریاضی ششم کلیک کنید 

تدریس صفحه ۹۹ و ۱۰۰ ریاضی ششم کلیک کنید 

تدریس صفحه 98 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 97 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 96 ریاضی ششم کلیک کنید  

تدریس صفحه 95 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 94 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 93 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 92 ریاضی ششم کلیک کنید 
تدریس صفحه 91 ریاضی ششم کلیک کنید 


 تدریس صفحه 90 ریاضی ششم کلیک کنید


تدریس صفحه 89 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۸۸ ریاضی ششم کلیک کنید 

فصل مختصات و تقارن

تدریس صفحه ۷۴ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۵ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۶ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۷ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۸ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۹ ریاضی ششم کلیک کنید

 

تدریس صفحه ۷۴ ریاضی ششمتدریس صفحه ۷۵ ریاضی ششمتدریس صفحه ۷۶ ریاضی ششم

 

تدریس صفحه ۷۷ ریاضی ششمتدریس صفحه ۷۸ ریاضی ششمتدریس صفحه ۷۹ ریاضی ششمتدریس صفحه ۸۰ ریاضی ششمتدریس صفحه ۸۱ ریاضی ششمتدریس صفحه ۸۲ ریاضی ششمتدریس صفحه ۸۳ ریاضی ششمتدریس صفحه ۸۴ ریاضی ششم

 

ریاضی ششم با جواب


فصل اول:

دانلود گام به گام فصل اول ریاضی ششم جدید 1403-1402

روی تصویر کلیک کنید

دانلود حل تمرین فصل اول ریاضی ششم جدید

 

    لینک مستقیم       


         لینک کمکی

 


فصل دوم:


دانلود گام به گام فصل دوم ریاضی ششم جدید 

روی تصویر کلیک کنید

    لینک مستقیم                   


لینک کمکی

 


فصل سوم:


دانلود گام به گام فصل سوم ریاضی ششم جدید 

روی تصویر کلیک کنید

دانلود حل تمرینات فصل سوم ریاضی ششم جدید

    لینک مستقیم    


لینک کمکی

 


فصل چهارم:

دانلود گام به گام فصل چهارم ریاضی ششم جدید 

 روی تصویر کلیک کنید

دانلود حل تمرینات فصل چهارم ریاضی ششم جدید

    لینک مستقیم  


        لینک کمکی


فصل پنجم:

دانلود  فصل پنجم ریاضی ششم جدید با جواب تمرینات 

روی تصویر کلیک کنید

دانلود حل تمرینات فصل پنجم ریاضی ششم جدید

 

   لینک مستقیم          


       لینک کمکی


فصل ششم:

دانلود  فصل ششم ریاضی ششم جدید با جواب تمرینات

روی تصویر کلیک کنید

دانلود حل تمرینات فصل ششم ریاضی ششم جدید

لینک مستقیم    


         لینک کمکی

 


فصل هفتم:

دانلود  فصل هفتم ریاضی ششم جدید با جواب تمرینات

روی تصویر کلیک کنید

دانلود حل تمرینات فصل هفتم ریاضی ششم جدید

 

لینک مستقیم    


  لینک کمکی

  


منبع: ریاضی ششم دبستان

تقارن چرخشی چند ضلعی های منتظم

آیا سه ضلعی منتظم یا همان متساوی الاضلاع تقارن چرخشی دارد؟ چند درجه باید بچرخانیم؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

آیا چهار ضلعی منتظم یا همان مربع تقارن چرخشی دارد؟ چند درجه باید بچرخانیم؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

آیا پنج ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟


آیا پنج ضلعی منتظم تقارن
مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

آیا شش ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟

آیا شش ضلعی منتظم تقارن مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

آیا هشت ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟

آیا هشت ضلعی منتظم تقارن مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

آیا نه ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید شکل را بچرخانیم تا روی خودش قرار بگیرد؟

آیا نه ضلعی منتظم تقارن مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

در حالت کلی کدام یک از چند ضلعیهای منتظم تقارن چرخشی

با درجه چرخش طبیعی دارند؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

 

دانلود کاربرگ مختصات

دانلود کاربرگ مختصات

مشاهده پاسخ

نکته های تقارن محوری و مرکزی و چرخشی

نکته های تقارن محوری

 نکته های تقارن مرکزی

  • نکته های تقارن چرخشی


الف) نکته های
تقارن محوری

 

محور تقارن چیست؟ با یک مثال توضیح دهید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

مثلث مختلف الاضلاع چند محور تقارن دارد؟

.  مشاهده پاسخ کلیک کنید   

 

مثلث متساوی الساقین چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

مثلث متساوی الاضلاع چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

مثلث قایم الزاویه چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

مثلث قایم الزاویه متساوی الساقین چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

مربع چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

مستطیل چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

لوزی چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

متوازی الاضلاع چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

ذوزنقه چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

ذوزنقه قائم الزاویه چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

ذوزنقه متساوی الساقین چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

کایت یا بادبادک چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

 

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

چهار ضلعی مختلف الاضلاع چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

دایره چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

نیم دایره چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

ربع دایره چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

 

بیضی چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید


ب) نکته های تقارن مرکزی

مرکز تقارن نقطهای است که اگر قرینه شکل را نسبت به آن نقطه دقیقاً بر شکل منطبق میشود

یا نقطهای است که اگر شکل را ۱۸۰ درجه حول آن دوران دهیم شکل دوران یافته بر شکل اول منطبق میشود.

نکته مرکز تقارن نقطهای است که اگر قرینه هر نقطه روی محیط شکل را نسبت به آن نقطه  روی محیط شکل قرار میگیرد.

تشخیص مرکز تقارن با خط کش: برای اینکه مشخص شود یک نقطه، مرکز تقارن شکل است یا نه، از هر نقطه روی  محیط شکل به نقطه ی داده شده وصل کنیم و به همان

اندازه ادامه دهیم. اگر نقطه ی حاصل روی محیط شکل قرار گرفت، نقطه ی داده شده مرکز تقارن می باشد در غیر این صورت مرکز تقارن نیست.


 

اگر قرینه شکلی نسبت به یک نقطه روی خود شکل قرار بگیرد به آن نقطه مرکز تقارن شکل میگوییم اگر شکلی مرکز تقارن داشته باشد میگوییم آن شکل تقارن مرکزی دارد.

تقارن مرکزی چیست؟

تماشای ویدیو


آیا مثلث تقارن مرکزی دارد؟

تماشای ویدیو


آیا مستطیل تقارن مرکزی دارد؟

تماشای ویدیو

آیا متوازی الاضلاع تقارن مرکزی دارد؟

تماشای ویدیو


آیا ذوزنقه تقارن مرکزی دارد؟

تماشای ویدیو


ج) نکته های تقارن چرخشی

آیا سه ضلعی منتظم یا همان متساوی الاضلاع تقارن چرخشی دارد؟ چند درجه باید بچرخانیم؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

آیا چهار ضلعی منتظم یا همان مربع تقارن چرخشی دارد؟ چند درجه باید بچرخانیم؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

آیا پنج ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟


آیا پنج ضلعی منتظم تقارن
مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

آیا شش ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟

آیا شش ضلعی منتظم تقارن مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

آیا هشت ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟

آیا هشت ضلعی منتظم تقارن مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

آیا نه ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید شکل را بچرخانیم تا روی خودش قرار بگیرد؟

آیا نه ضلعی منتظم تقارن مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

در حالت کلی کدام یک از چند ضلعیهای منتظم تقارن چرخشی

با درجه چرخش طبیعی دارند؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

 

آیا مثلث متساوی الاضلاع تقارن چرخشی دارد در این پست به این سوال پاسخ میدهیم.

می خواهیم ببینیم آیا میتوان مثلث متساوی الاضلاع را ۱۸۰ درجه یا کمتر دوران دهیم و روی خودش بیفتد؟

ویدیوی پاسخ کلیک کنید

 

نمونه سوالات فصل تقارن و مختصات ریاضی ششم کد 642 با پاسخ تشریحی

برای دانلود رایگان نمونه سوالات فصل

 

 تقارن و مختصات ریاضی ششم کد 642 با پاسخ تشریحی کلیک کنید:

نمونه سوالات فصل تقارن و مختصات ریاضی ششم کد 642 با پاسخ تشریحی

برای خرید پاسخنامه تشریحی و فایل ورد(قابل ویرایش) کد ۶۴۲ کلیک کنید:

 


خرید

ریاضی ششم فصل تقارن و مختصات با جواب

برای ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه فصل تقارن و مختصات ریاضی ششم روی ادامه مطلب کلیک کنید

نمونه سوال اعداد اعشاری کد 8633

نمونه سوال ریاضی ششم کد ۸۶۳۳ با پاسخ تشریحی

 تماشای ویدیوی پاسخ سوال ۱ تا ۹ کلیک کنید


 تماشای ویدیوی پاسخ سوال ۱۰ تا ۱۹ کلیک کنید

معلم خصوصی ریاضی ششم

پیشنهاد ویژه

کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


 
 
 

پیشنهاد ویژه امروز


 

نمونه سوالات فصل تناسب ریاضی ششم کد ۷۶۶۲ با پاسخ تشریحی
کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


پیسنهاد ما نکته های ریاضی ششم (کلیک کنید)


نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی ششم کلیک کنید

 

حل تمرین ریاضی ششم کلیک کنید

 

ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه ریاضی ششم کلیک کنید


پیشنهادات ویژه پایین صفحه

 

تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان


کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


کانال ما در نرم افزار بله