• 02122869038
 • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
 • 09106011400
کدستانپیشنهاد ویژه امروز


 

نمونه سوالات فصل تناسب ریاضی ششم کد ۷۶۶۲ با پاسخ تشریحی
کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرامنمونه سوالات فصل به فصل ریاضی ششم کلیک کنید

 

حل تمرین ریاضی ششم کلیک کنید

 

ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه ریاضی ششم کلیک کنید


پیشنهادات ویژه پایین صفحه

 

نکته های تقریب ریاضی ششم

نکته مهم :

با تقریب کمتر از ۱۰ با تقریب دهگان یکی است

در سوالات با تقریب کمتر از ۱۰۰ همان با تقریب صدگان است.

با تقریب  یک همان تقریب کمتر از یکان است 

نکته: اگر در سوال گفته بود با تقریب رقم صدم و یا نوشته بود با تقریب کمتر از  ۰⁄۰۱ یعنی رقم‌هایی که در مرتبه هزارم و ۱۰ هزارم و الی آخر هستند را با صفر جایگزین کنید.

در روش قطع کردن

 ابتدا ارزش مکانی تقریب را مشخص می‌کنیم و زیر آن خط می‌کشیم

 از سمت چپ رقم‌های عدد را می‌نویسیم تا به رقمی که زیر آن خط کشیدیم برسیم و در پایان عددهای سمت راست آن را با صفر جایگزین می‌کنیم .


مشاهده ویدیو پاسخ


مشاهده ویدیو پاسخ


مشاهده ویدیو پاسخ


مشاهده ویدیو توضیحات


مشاهده ویدیو توضیحات


مشاهده ویدیو توضیحات

تبدیل کسر به اعداد اعشاری

در این کاربرگ

 • حالت اول : (وقتی مخرج ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ... باشد)

  ۱- کسر کوچکتر از واحد   ۲- کسر بزرگتر از واحد  ۳- عدد مخلوط

  حالت دوم : (وقتی مخرج ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ... نباشد ولی بتوانیم آنها را در عددی ضرب کنیم تا به  ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ...  برسد  )

  حالت سوم : (وقتی ابتدا باید کسر را ساده کنیم تا بتوانیم آنها را در عددی ضرب کنیم تا به  ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ...  برسد  )

  حالت چهارم : (وقتی مخرج آنها به  ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ... نرسد  )

را یاد خواهیم گرفت

 تبدیل کسر به عدد اعشاری

قبل از دیدن ویدیو حتما کاربرگ را حل کنید.

تقارن محوری

محور تقارن چیست؟ با یک مثال توضیح دهید

  مشاهده پاسخ کلیک کنید   

مثلث مختلف الاضلاع چند محور تقارن دارد؟

.  مشاهده پاسخ کلیک کنید       

 

مثلث متساوی الساقین چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید   

 

مثلث متساوی الاضلاع چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید   

 

مثلث قایم الزاویه چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید  

 

مثلث قایم الزاویه متساوی الساقین چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید   

 

 مربع چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید  

 

 مستطیل چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید  

 

 لوزی چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید  

 

متوازی الاضلاع چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید   

 

 ذوزنقه چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید  

 

ذوزنقه قائم الزاویه چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید   

 

 ذوزنقه متساوی الساقین چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید  

 

 کایت یا بادبادک چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

 

مشاهده پاسخ کلیک کنید  

 

 چهار ضلعی مختلف الاضلاع چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید  

 

 دایره چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید  

 

 نیم دایره چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید  

 

 ربع دایره چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید  

 

 

بیضی چند محور تقارن دارد؟ آنها را رسم کنید

مشاهده پاسخ کلیک کنید   


 

 

معلم خصوصی ریاضی ششم

پیشنهاد ویژه

کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


 
 
 

تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان


کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


کانال ما در نرم افزار بله