• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستانپیشنهاد ویژه امروز

کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرامنمونه سوالات الگو و کسر و اعداد اعشاری  ریاضی ششم 9636


پیشنهادات ویژه پایین صفحه

ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه فصل اعداد اعشاری ریاضی ششم

در این مطلب فصل اعداد اعشاری ریاضی ششم را بصورت صفحه به صفحه برای شما عزیزان تدریس می کنیم

ریاضی ششم صفحه ۴۴، ریاضی ششم صفحه ۴۵، ریاضی ششم صفحه  ۴۶ ریاضی ششم صفحه ۴۷، ریاضی ششم صفحه ۴۸، ریاضی ششم صفحه ۴۹، ریاضی ششم صفحه ۵۰، ریاضی ششم صفحه ۵۱،ریاضی ششم صفحه ۵۲، ریاضی ششم صفحه  ۵۳و ... تا  ریاضی ششم صفحه ۶۱ برای شما عزیزان توضیح داده شده است.

برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک کنید


درس اول یادآوری
ریاضی ششم صفحه  44 👇 

ریاضی ششم صفحه  45👇

ریاضی ششم صفحه  46👇


برای دیدن ویدیوهای نمایش اعداد اعشاری روی محور (ساده تا پیشرفته )

کلیک کنید


ریاضی ششم صفحه  46 👇 

ریاضی ششم صفحه  47 👇 


درس دوم یادآوری ضرب و تقسیم 


ریاضی ششم صفحه  48 👇 

ریاضی ششم صفحه  49👇 

ریاضی ششم صفحه  50👇 


ریاضی ششم صفحه  ۵۱ 👇 


درس سوم تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

ریاضی ششم صفحه  52👇 

ریاضی ششم صفحه  53👇 

ریاضی ششم صفحه  54👇 

کاردرکلاس 1 و 2 ریاضی ششم صفحه  55👇

تمرینات ریاضی ششم صفحه  55👇 


درس سوم  تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

ریاضی ششم صفحه  56👇 

ریاضی ششم صفحه  57👇 

ریاضی ششم صفحه  58👇 

ریاضی ششم صفحه  59👇 

ریاضی ششم صفحه  60 و 61👇 

پیشنهاد ما 👇

مطالب مرتبط:
کد امنیتی رفرش

معلم خصوصی ریاضی ششم

پیشنهاد ویژه

کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام

تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان


کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


کانال ما در نرم افزار بله