• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستانصفحات 74 تا 105 ریاضی ششم

فصل اندازه گیری


تدریس صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم

تدریس صفحه ۱۰۴ ریاضی ششم کلیک کنید 


تدریس صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم
تدریس صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم

تدریس صفحه ۱۰۱ ریاضی ششم کلیک کنید 

تدریس صفحه ۹۹ و ۱۰۰ ریاضی ششم کلیک کنید 

تدریس صفحه 98 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 97 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 96 ریاضی ششم کلیک کنید  

تدریس صفحه 95 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 94 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 93 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه 92 ریاضی ششم کلیک کنید 
تدریس صفحه 91 ریاضی ششم کلیک کنید 


 تدریس صفحه 90 ریاضی ششم کلیک کنید


تدریس صفحه 89 ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۸۸ ریاضی ششم کلیک کنید 

فصل مختصات و تقارن

تدریس صفحه ۷۴ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۵ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۶ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۷ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۸ ریاضی ششم کلیک کنید

تدریس صفحه ۷۹ ریاضی ششم کلیک کنید

 

تدریس صفحه ۷۴ ریاضی ششمتدریس صفحه ۷۵ ریاضی ششمتدریس صفحه ۷۶ ریاضی ششم

 

تدریس صفحه ۷۷ ریاضی ششمتدریس صفحه ۷۸ ریاضی ششمتدریس صفحه ۷۹ ریاضی ششمتدریس صفحه ۸۰ ریاضی ششمتدریس صفحه ۸۱ ریاضی ششمتدریس صفحه ۸۲ ریاضی ششمتدریس صفحه ۸۳ ریاضی ششمتدریس صفحه ۸۴ ریاضی ششم

 

مطالب مرتبط:

معلم خصوصی ریاضی ششم

پیشنهاد ویژه

کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


 
 
 

پیشنهاد ویژه امروز


 

نمونه سوالات فصل تناسب ریاضی ششم کد ۷۶۶۲ با پاسخ تشریحی
کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


پیسنهاد ما نکته های ریاضی ششم (کلیک کنید)


نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی ششم کلیک کنید

 

حل تمرین ریاضی ششم کلیک کنید

 

ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه ریاضی ششم کلیک کنید


پیشنهادات ویژه پایین صفحه

 

تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان


کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


کانال ما در نرم افزار بله