• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستانتخفیف و درصد

مسئلههای تخفیف و درصد

سه نوع مسئله اصلی که باید بلد باشیم:

مسئله نوع اول در مسئله قیمت اصلی رو میدن  قیمت بعد از تخفیف رو از ما می
خواهند؟

مثال فروشنده یک دفتر را با ۱۰ درصد تخفیف میفروشد اگر قیمت دفتر ۲۱ هزار تومان باشد چه مقدار تخفیف به مشتری داده است؟ چند تومان مشتری باید پرداخت کند؟

مشاهده ویدیوی پاسخ مثال


مسئله نوع دوم  قیمت بعد از تخفیف را به ما میدهند و قیمت قبل از تخفیف را از ما میخواهند.

مثال : محمد یک کتاب را با ۴۰ درصد تخفیف به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان خرید قیمت اصلی کتاب چقدر بوده است؟

مشاهده ویدیوی پاسخ مثال


مسئلههای تخفیف نوع سوم  این مسئلهها قیمت اصلی و قیمت بعد از تخفیف را به ما میدهند و درصد تخفیف را از ما میخواهند.

مثال: فاطمه یک کیف دستی را که قیمت آن یک میلیون و هشتصد هزار تومان بود به مبلغ یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان خرید او چند درصد از فروشنده تخفیف گرفته است؟

مشاهده ویدیوی پاسخ مثال

مطالب مرتبط:

معلم خصوصی ریاضی ششم

پیشنهاد ویژه

کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


 
 
 

پیشنهاد ویژه امروز


 

نمونه سوالات فصل تناسب ریاضی ششم کد ۷۶۶۲ با پاسخ تشریحی
کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


پیسنهاد ما نکته های ریاضی ششم (کلیک کنید)


نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی ششم کلیک کنید

 

حل تمرین ریاضی ششم کلیک کنید

 

ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه ریاضی ششم کلیک کنید


پیشنهادات ویژه پایین صفحه

 

تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان


کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


کانال ما در نرم افزار بله